Τόνος με διαλυτικά στο ubuntu

Για να μπει τόνος με διαλυτικά στο ubuntu  πληκτρολογούμε:
  1. ' + [shift] ' + το φωνήεν που θέλουμε ή
  2. [shift] ' + [shift] ' +  το φωνήεν που θέλουμε

No comments:

Post a Comment